Vuokrausehdot

1. Sopijaosapuolet

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan, Jyväskylänpakut.fi (Wise Invest Group Oy) Leväsentie 5, 70700 Kuopio, Y-tunnus: 2834904-4 (jäljempänä Vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä Asiakas) välillä.

2. Ajoneuvon luovutus- ja palautusehdot

a) Vuokraamo luovuttaa ajoneuvon käyttökuntoisena Asiakkaalle sovittuna ajankohtana ja sovitussa paikassa. Ellei Asiakas saa ajoneuvoa käyttöönsä Vuokraamon tekemän virheen johdosta, hän on oikeutettu virhettä vastaavaan alennukseen.

b) Asiakas sitoutuu olemaan varauksen mukaisesti sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa vastaanottamassa ajoneuvon. Asiakas sitoutuu ottamaan valokuvat vuokrattavasta ajoneuvosta ennen ja jälkeen vuokrauksen jotta voi todistaa missä kunnossa auto oli vuokrattu sekä palautettu. Mikäli valokuvia ei ole otettu ja ajoneuvoon on tullut vaurioita katsotaan Asiakkaan nämä tehneen. Vuokra-ajan päättyessä asiakkaan on palautettava ajoneuvo Vuokraamon edustajalle tai sovittuun lukittuun avainkaappiin. Asiakkaan myöhästyessä ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamolla on oikeus veloittaa 150 €:n myöhästymismaksun. Myöhästymismaksu katsotaan aina tapauskohtaisesti. Auton avaimet on aina palautettava Vuokraamon henkilökunnalle tai ennalta sovittuun lukolliseen kaappiin.

c) Jos Asiakas jättää palauttamatta ajoneuvon vuokra-ajan päättyessä eikä vuokrasopimuksen pidentämisestä ole sovittu Vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille.

d) Vuokraamolla on oikeus olla luovuttamatta ajoneuvoa, jos ilmenee, että Asiakas ei ole kykenevä ajoneuvon ehdot täyttävään käyttöön. Ajoneuvoa ei luovuteta, mikäli asiakkaalla ei ole esittää voimassaolevaa ajokorttia.

e) Asiakkaan luottotiedot tarkistetaan ennen vuokrauksen alkua, mikäli asiakkaan luottotiedot eivät ole kunnossa asiakkaalta peritään vähintään 200€ vakuusmaksu* joka palautetaan vuokrauksen jälkeen mikäli auto on palautettu siinä siinä kunnossa kuin noudettaessa.  *Vakuusmaksu katsotaan aina tapauskohtaisesti ja maksimissaan se on omavastuun verran 1600€.

3. Vuokra-aika

a) Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä kun Asiakas vastaanottaa auton ja päättyy etukäteen sovittuna vuokra-ajan päättymisajankohtana. Vuokra-ajan laskutus tapahtuu varatun ajan mukaan eikä Asiakkaalle makseta hyvitystä, vaikka tämä palauttaisi auton ennen vuokra-ajan päättymistä.

b) Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että on paikalla vastaanottamassa auton sovittuna ajankohtana sovitussa paikassa. Myöhästyminen saattaa johtaa vuokra-ajan alkamisen siirtymisen uudelleenmääriteltävään myöhempään ajankohtaan.

c) Vuokra-ajan pidennys kesken vuokra-ajan edellyttää, että ajoneuvo on käytettävissä. Varauksen pidennys veloitetaan hinnaston mukaan kuin se olisi erillinen uusi varaus.

4. Ajoneuvon käyttö

a) Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Asiakas sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavalla.

b) Asiakas sitoutuu itse kuljettamaan autoa, mikäli Asiakas luovuttaa ajoneuvon toiselle henkilölle on hän itse vastuussa autosta. Asiakkaan tulee esittää autoa vastaanottaessaan voimassa oleva ajokortti.

c) Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.

d) Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

e) Asiakkaan tulee aina video- tai valokuvata auto ennen vuokrauksen alkua jotta asiakas voi tarvittaessa todistaa missä kunnossa otti auton käyttöön. Asiakkaan tulee myös video- tai valokuvata auto vuokrauksen päätyttyä vaikka uusia vaurioita ei olisikaan, näin ollen asiakas voi tarvittaessa todistaa myöhemmin missä kunnossa palautti sen. Mikäli asiakas ei ole ottanut vuokrattavasta ajoneuvosta kuvia vuokrauksen päättymisen jälkeen ja henkilökunta huomaa autossa uusia vaurioita, on asiakas vastuussa uusista vaurioista. On kaikkien meidän etu, että autot säilyvät hyvässä kunnossa ja kustannukset kurissa. Näin pystymme tarjoamaan laadukasta vuokrauspalvelua edullisilla hinnoilla jatkossakin.

Videokuvaa tai valokuvaa auto eri kuvakulmista siten että auton koko keula, perä ja molemmat sivut näkyvät kuvissa ennen ja jälkeen ajon. Säilytä kuvat itselläsi 2 kuukauden ajan vuokrauksen päätyttyä. Valokuvat ovat omaksi turvaksesi mahdollisissa vaurioselvittelyissä.

d) Ajoneuvossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Ellei Asiakas noudata tätä kieltoa, Vuokraamolla on oikeus vaatia 200 €:n maksu sopimusrikosta.

5. Käyttöä koskevat rajoitukset

Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman erillisiä sopimuksia. Maastapoistumisluvan, Green Cardin sekä ajoneuvon teknisen osan saatte mukaan henkilökunnaltamme. Sopimuksien hinta 100€:a reissu.

6. Asiakkaan korvausvastuu

a) Asiakas on velvollinen korvaamaan ajoneuvolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot sekä ajoneuvon seisonta-ajasta aiheutuneet kustannukset. Vuokraamo laskuttaa Asiakasta korjauskustannusten osalta Vuokraamon valitseman korjaamon korjauskustannuslaskelman mukaan sekä seisonta-ajasta voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Edellä mainittujen kustannusten korvausvastuun enimmäismäärä on 1 600 € vahinkoa kohden. Korvausvastuun enimmäismäärän alentaminen 800 €:oon vahinkoa kohden on mahdollista lisämaksulla (20 € ensimmäiseltä alkavalta vuorokaudelta ja 10 € seuraavilta alkavilta vuorokausilta).

b) Mikäli Asiakas aiheuttaa vaurioita toiseen autoon, laskuttaa Vuokraamo Asiakasta toisen auton korjauskustannusten ja muiden mahdollisten korvattavien korvausten mukaan, kuitenkin enintään kulloinkin valitun korvausvastuun enimmäismäärän, riippumatta siitä, korvaako Vuokraamon ajoneuvon liikennevakuutus vahingon.

c) Vuokraamo ei ole velvollinen korjauttamaan ajoneuvolle sattuneita vaurioita laskuttaakseen Asiakasta aiheutetuista vahingoista.

d) Asiakas on vastuussa kaikista auton käyttämisestä johtuvista yksityis- ja rikosoikeudellisista sekä viranomaismaksuista, kuten ylinopeudesta määrättävistä sakoista ja rikesakoista sekä pysäköintivirhemaksuista. Mikäli Asiakas ei maksa sakkoa, yksityis- tai rikosoikeudellista maksua sen alkuperäisellä laskulla, Vuokraamolla on oikeus ilmoittaa Asiakkaan tiedot sakon, yksityis- tai rikosoikeudellisen maksun antajalle. Tällaisissa tapauksissa Vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi 50 €:n käsittelymaksun.

e) Asiakas on velvollinen korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.

f) Mikäli asiakas ei palauta ajoneuvon palautuksen yhteydessä vuokraamiansa nokkakärryjä, Vuokraamolla on oikeus veloittaa asiakkaalta 50 €. Mikäli asiakas palauttaa nokkakärryt 3 vrk:n kuluessa ajoneuvon palautuksesta, Vuokraamo palauttaa edellä mainitun 50 € asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille 7 vrk:n kuluessa.
Jos autolle tai Vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai auton käyttämisestä edellä olevassa kohdassa 4 kielletyllä tavalla taikka siitä että Asiakas on muuten olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingon kokonaisuudessaan. Vuokraaja vapautuu korvausvelvollisuudesta jos Vuokraamo saa täyden korvauksen vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

7. Löytötavarat

Vuokraamo ei vastaa autoon jätetystä omaisuudesta.

8. Auton tankkaus

Autot palautetaan aina tankki täynnä. Et varmaan itsekään toivoisi että edellinen siirtäisi lyhyen ajonsa sinun maksettavaksesi. Vajaalla tankilla palautetusta autosta perimme polttoaineen lisäksi 50 euron sakkomaksun.

9. Vahinkotapaukset

a) Varkaustapauksissa asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä Poliisille.

b) Liikennevahingon sattuessa asiakkaan on aina otettava yhteyttä Vuokraamoon ja täytettävä vahinkoilmoitus. Syyllisyyden ollessa epäselvä tai henkilövahingon sattuessa, asiakkaan on otettava välittömästi yhteyttä myös poliisiin tai hätäkeskukseen.

c) Ajoneuvon teknisen vian, polttoaineen loppumisen tai rengasrikon sattuessa on otettava yhteyttä Fennian Autoapu 24h -palveluun. Palvelu on käytössä 24/7h 010 503 2001 (puhelun hinta 0€/min).

10. Maksaminen

a) Vuokraamon hyväksymiä maksuvälineitä ovat suomalaiset pankkikortit, Visa Debit/Credit/Electron, Maestro, JCB, MasterCard, sekä käteinen.

b) Jokaiseen vuokrauskertaan voi liittää vain yhden tarjouksen tai edun.

11. Varauksen tekeminen sekä peruutusehdot

Varaukset tehdään joko internetissä www.jyvaskylanpakut.fi tai puhelimitse (010 419 9850). Asiakas saa tehdystä varauksesta sekä sähköposti- että tekstiviestivahvistuksen. Peruutuksen voi tehdä soittamalla 24 tuntia ennen varauksen alkua, mikäli peruutusta ei tehdä ennen 24h joutuu asiakas maksamaan 50% vuokrauksen koko hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan ennen vuokrauksen alkua perätiin lisäksi 50€ sakkomaksu.

12. Arvonlisävero

Kaikki näissä vuokrausehdoissa sekä hinnastossa ilmoitetut euromäärät sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron.

13. Korona

Muutto Uudellemaalle tai Uudeltamaalta pois voidaan tehdä myös rajoituksen aikana. Muuttokuorma pitää kuitenkin siirtää kerralla. Maakuntien välinen edestakainen liikenne ei ole syy poiketa liikkumisrajoituksista. Uudellemaalle muuttavien mukana tulee olla Uudenmaan ulkopuolinen henkilö mukana joka voi ajaa auton pois. Emme vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan aiheuttamista kuluista.

Tee vuokraus tänään ja saa -5% alennus!

 Kampanjakoodilla: vuokraaheti

Alennus ei koske puhelimitse tehtyjä varauksia.